Obnovitelné zdroje energie

Výstavba solárních, větrných, malých vodních elektráren a tepelných čerpadel a vtláčení biometanu.