Metodika

Získání podpory z OP TAK se řídí řadou pravidel, které podnikatel jako žadatel musí splňovat, aby mohl získat finanční prostředky na podporu svého podnikatelského záměru. Mezi ty nejdůležitější patří Pravidla pro výběr dodavatele nebo Pravidla pro žadatele a příjemce. Seznamte se s dokumenty, které vám pomůžou se správným nastavením vašeho projektu.

1. Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK - obecná část

5. Uživatelská příručka ISKP21+ pro vyplnění žádosti o podporu

10. Příslib úvěru na projekt s dotací

13. Výpočet emisního zatížení

Archiv

1. Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK - obecná část

2. Pravidla pro výběr dodavatelů

3. Prohlášení k velikosti podniku

6. Metodický pokyn pro kontrolu cen u stavebních prací a technologií

8. Formulář ekonomického hodnocení

9. Formulář pro posouzení podniku v obtížích

11. Jednací řády a statuty