Inovační vouchery

Podpora rozvoje komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou pro zintenzivnění vlastních inovačních aktivit a ochrana práv průmyslového vlastnictví.