Inovační vouchery - Inovační vouchery - ochrana práv průmyslového vlastnictví - výzva III.

Zvyšování inovačního potenciálu českých firem prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví na domácích i zahraničních trzích.

Přejít na iskp21.mssf.cz

Alokace50 mil. Kč

Vyhlášení výzvy5. 3. 2024

Zahájení příjmu žádostí19. 3. 2024

Ukončení příjmu žádostí31. 12. 2025

Podporované aktivity


Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě:

• zveřejnění přihlášek vynálezů,
• registrace užitných vzorů,
• registrace průmyslových vzorů,
• registrace ochranných známek.

Výše způsobilých výdajů


50 tis. Kč – 500 tis. Kč

Míra podpory


• 75 % - malý podnik,
• 75 % - střední podnik,
• 75 % - organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Cílová skupina


• malý podnik (definice GBER),
• střední podnik (definice GBER),
• organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Způsobilé výdaje


Náklady spojené se službami patentových zástupců pro:

• zastupování před orgány státní správy,
• poskytování poradenství a dalších činností souvisejících se zveřejněním přihlášek vynálezů, registrací užitných vzorů, průmyslových vzorů nebo ochranných známek, případně s udělením patentů v ČR, pokud byly uděleny před zveřejněním přihlášek vynálezů v zahraničí,
• reakce na výměr,
• rešerše,
• překlady,
• správní poplatky hrazené příslušným úřadům ochrany průmyslového vlastnictví.

Klíčová specifika a omezení


Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6. 2027.