Energetická infrastruktura

Modernizace a výstavba energetických soustav s implementací inteligentních prvků.