Energetická infrastruktura - Energetická infrastruktura – úspory v LDS – výzva I. OP TAK

Úspora primární energie v rámci distribuce elektřiny

Přejít na iskp21.mssf.cz

Alokace0,5 mld. Kč

Vyhlášení výzvy21. 12. 2023

Zahájení příjmu žádostí2. 4. 2024

Ukončení příjmu žádostí30. 12. 2024

Podporované aktivity


 • Snížení technických ztrát distribučních trafostanic.

Výše způsobilých výdajů


 • 5 mil. Kč - 100 mil. Kč

Míra podpory


 • 50 % - malý podnik, 
 • 50 % - střední podnik, 
 • 50 % - velký podnik.

Cílová skupina


 • malý a střední podnik (definice GBER), 
 • velký podnik.
  *licencované subjekty podnikající v energetických odvětvích provozovatelé distribučních soustav s méně než 90 000 odběrnými místy

Způsobilé výdaje


 • nákup a instalace vnitřní trafostanice (TZ), 
 • kobky VN TS, dovybavení TS, 
 • nákup a instalace trafostanice stožárové, kioskové a zděné.

Klíčová specifika a omezení


Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2027