Energetická infrastruktura - Energetická infrastruktura – OZE v LDS – výzva I. OP TAK

Navýšení připojitelného výkonu obnovitelných zdrojů energie v lokální distribuční síti

Přejít na iskp21.mssf.cz

Alokace0,5 mld. Kč

Vyhlášení výzvy21. 12. 2023

Zahájení příjmu žádostí2. 4. 2024

Ukončení příjmu žádostí30. 12. 2024

Podporované aktivity


 • Posílení distribučních sítí na všech napěťových hladinách. 
 • Navýšení připojitelného výkonu OZE formou modernizace silové (konvenční) infrastruktury. 
 • Instalace chytrých prvků distribučních sítí.

Výše způsobilých výdajů


1,5 mil. Kč - 100 mil. Kč

Míra podpory


 • 50 % - malý podnik, 
 • 50 % - střední podnik,
 • 50 % - velký podnik.

Cílová skupina


 • malý a střední podnik (definice GBER),
 •  velký podnik.

*licencované subjekty podnikající v energetických odvětvích provozovatelé distribučních soustav s méně než 90 000 odběrnými místy

Způsobilé výdaje


 • posílení vedení, 
 • výstavba a modernizace rozvodny,
 • nákup a instalace transformátorů, 
 • nasazení dálkově ovládaných úsekových odpínačů  a vypínačů na vedeních, 
 • implementace řídicího systému lokální bilance včetně analýzy, predikce a algoritmizace chování portfolia odběrných míst pro úpravu logiky spínání řiditelné zátěže u odběratelů, 
 • zajištění dálkového ovládání a komunikace, 
 • realizace technologie inteligentního měření včetně komunikačních jednotek, odečtové centrály a úprav technického dispečinku.

Klíčová specifika a omezení


Nejzazší datum pro ukončení  fyzické realizace projektu  je 31. 12. 2027.