Aktuality

Spolupráce – klastry – výzva II. 11. 4. 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 11. 4. 2024 vyhlásilo II. výzvu aktivity Spolupráce – klastry z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Výzva je určena na podporu a rozvoj inovačních klastrů jako nástroje pro zvyšování intenzity spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 25. 4. 2024 do 5. 4. 2025. Výzva je určena inovačním klastrům jako sdružením podnikatelských subjektů (zejména malých a středních podniků) a výzkumných organizací se zaměřením na kolektivní výzkum, tj. výzkumné a vývojové aktivity, které odpovídají inovačním potřebám malých a středních podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru. 

Výsledky projektu jsou vždy využitelné více podniky, které na jejich základě mohou vyvinout vlastní specifická řešení pro nové produkty, procesy a služby; sdílenou infrastrukturu, tj. na aktivity spojené se založením/rozvojem, vybavením centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu zahrnující vývoj a inovace s cílem zvýšení výzkumné a inovační kapacity malých a středních podniků pro zavádění nových inovativních řešení a pokročilých technologií nebo na rozvoj inovačního klastru, resp. na aktivity zaměřené na zvýšení kapacit a znalostí klastrové organizace, které povedou ke zlepšení a rozšíření specializovaných podpůrných služeb pro malé a střední podniky. Jedná se zejména o aktivity zaměřené na zlepšení kvality řízení klastru a poskytování služeb, vytváření společných příležitostí souvisejících se zaváděním pokročilých technologií v podnicích, navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru.

Více informací