Aktuality

Čtvrté jednání Monitorovacího výboru OP TAK 15. 4. 2024

Monitorovací výbor OP TAK projednal a schválil:

Modely hodnocení k:

 • Inovace – výzva II.
 • Proof of Concept – výzva II.
 • Spolupráce – klastry – výzva II.
 • Partnerství znalostního transferu – výzva II.
 • Marketing – výzva II.
 • Úspory energie – výzva II.
 • Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva II.
 • Energetická infrastruktura – Úspory v LDS – výzva I. (změna modelu hodnocení)


Monitorovací výbor OP TAK vzal na vědomí:

 • Aktualizace Předběžného posouzení finančních nástrojů OP TAK
 • Výhled finančních nástrojů v OP TAK
 • Informace o plnění Ročního komunikačního plánu OP TAK
 • Informace o přístupu k neprovedeným opravám žádosti o podporu
Čtvrté jednání Monitorovacího výboru OP TAK
Čtvrté jednání Monitorovacího výboru OP TAK