Aktuality

Pozvánka na seminář k podpoře MSP 14. 3. 2024

Pozvánka na seminář k podpoře MSP

Dne 7. května 2024 se uskuteční seminář, který pořádá Sekce fondů EU Ministerstva průmyslu a obchodu. Tématem tohoto setkání bude Podpora malých a středních podniků a udržitelný růst. Akce se zaměří na různé aspekty podnikání v kontextu zelené a digitální transformace.

Účastníci semináře budou seznámeni s možnostmi spolufinancování z evropských strukturálních fondů a budou informováni o dalších formách podpory. 

Seminář bude zahájen projevem ministra průmyslu a obchodu, Jozefa Síkely.

Dalšími řečníky budou:

  • zástupci Sekce fondů EU
  • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
  • Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
  • společnosti Microsoft a odborníci v oblasti kyberbezpečnosti.

Tímto setkáním se očekává otevření důležitého dialogu a výměna názorů ohledně podpory podnikání a udržitelného růstu v současném prostředí.

Registrace zdarma