Aktuality

OP TAK zase cirkuluje 19. 3. 2024

Na konferenci "Cirkulární ekonomika dneška" se sešli zástupci z různých sektorů - státní správy, samosprávy a organizací zaměřených na cirkulární ekonomii. Za organizací tohoto setkání stálo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a firmou Bosch, díky čemuž jste si mohli vyslechnout zajímavé příspěvky od odborníků našeho ministerstva.

Konference přinesla účastníkům nejčerstvější poznatky o trendech v cirkulární ekonomice a udržitelném rozvoji a zároveň možnost prozkoumat dostupné cesty financování. Už v prvním bloku programu Marian Piecha, vrchní ředitel pro Sekci fondů EU, poukázal na význam zařazení cirkulární ekonomiky do vzdělávacích programů. Následně s možnostmi financování cirkulárních projektů z OP TAK byli účastníci seznámeni díky prezentaci od expertů na digitalizaci a úspory energie, Petra Filipi a Ondřeje Tomšeje.

Setkání jasně ukázalo, že začleňování cirkulární ekonomiky do edukačních programů a podnikových strategií je klíčové pro naši budoucí udržitelnou prosperitu. Cesta k plně udržitelnému hospodářství je sice dlouhá a vyžaduje mnoho kroků, ale už již víme, že základy v podobě komunity odborníků a cirkulárních organizací jsou docela pevné.

Zajímá vás oblast cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje? Nenechejte si ujít další konferenci Cirkulární ekonomika v praxi v Ostravě.

Zaregistrujte se