Aktuality

MPO podpoří inovační potenciál firem, pomůže jim s ochranou práv průmyslového vlastnictví 8. 3. 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 5. března 2024 III. výzvu aktivity Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Malé a střední podniky a organizace pro výzkum a šíření znalostí budou moci podávat žádosti od 19. března 2024 do 31. prosince 2025 prostřednictvím portálu ISKP21+.

„Inovace malých a středních podniků zvyšují jejich konkurenceschopnost, zefektivňují výrobu, snižují náklady a posilují jejich odolnost. Prostřednictvím těchto voucherů si mohou firmy nechat odborně posoudit své nápady před samotnou realizací projektu nebo testovat a certifikovat nové produkty, služby a technologie. Celkem je pro ně v nové výzvě připraveno 50 milionů korun, říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Pro úspěšné zavádění inovací a prosazení se na zahraničních trzích je pro malé a střední podniky klíčová účinnější ochrana duševního a průmyslového vlastnictví. Inovační vouchery se nyní zaměřují na ochranu práv průmyslového vlastnictví ve formě zveřejnění přihlášek vynálezů, registraci užitných a průmyslových a registraci ochranných známek. Díky této ochraně mohou firmy chránit své vynálezy, značky a design před neoprávněným použitím.

Žádost o podporu předkládá žadatel až po podání přihlášky vynálezu, ochranné známky, užitného vzoru nebo průmyslového vzoru u příslušného úřadu. Může se jednat o Úřad průmyslového vlastnictví České republiky, ale i o jiné mezinárodní, regionální nebo národní úřady pro ochranu duševního vlastnictví. Ke dni podání žádosti o podporu nesmí být udělena ochranná známka, užitný vzor, nebo průmyslový vzor a nesmí být zveřejněna přihláška vynálezu na technické řešení, které je předmětem žádosti o podporu.

V této výzvě dochází k navýšení limitu podpory de minimis na 300 tisíc EUR, ke změně v počítání tříletého období na libovolné tři po sobě jdoucí roky a povinném zadávání do registru de minimis NACE.

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace nebo na Zelenou linku 800 800 777.

Další informace jsou k dispozici na tomto odkazu.  

OP TAK 2021-2027 je jeden z klíčových evropských programů na podporu podnikatelů. Jeho cílem je zvýšit přidanou hodnotu podniků, podpořit rozvoj nových inovativních firem a usnadnit chytrý přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Program se primárně zaměřuje na podporu malých a středních podniků. V oblasti úspor energií, energetické a digitální infrastruktury nebo výzkumu a vývoje nechybí ani podpora pro velké podniky. Řídícím orgánem je sekce fondů Evropské unie na Ministerstvu průmyslu a obchodu.