Aktuality

Ozvěny z IV. konzultačního dne pro OP TAK, OP PIK a NPO 30. 1. 2024

Dne 25. 1. 2024 od 10:00 – 12:00 hod. v Petschkově paláci Sekce fondů EU uspořádala IV. konzultační den v rámci cyklu „ptejte se, my odpovídáme“.

Konzultační den se tradičně soustředil na nově vyhlášené výzvy a nabídl účastníkům harmonogram výzev pro rok 2024, který byl rozčleněn dle pěti klíčových priorit programu. Na dotazy účastníků odpovídali ti nejerudovanější odborníci, tj. gesční ředitele všech odborů Sekce fondů EU, včetně vrchního ředitele sekce Mariana Piechy a generálního ředitele Agentury pro podnikání a inovace, Jana Piskáčka. Zodpovězeny byly i dotazy týkající se specifických komponent Národního plánu obnovy, které spadají do kompetence Sekce fondů EU. 

Marian Piecha mimo jiné informoval o auditním zjištění u výzvy I.- Úspory energie v OP TAK, které zrušilo možnost využití paušálu pro projekty do 12,5 mil. Kč, pro které bude také nutné předkládat výpočet alternativní investice. Žadatelé budou vyzváni depeší, aby před žádostí o platbu byl dodatečně proveden výpočet alternativní investice a podle výsledku výpočtu CZV bude následně proplacena dotace.

Prezentace z KD  Stream z KD

Ozvěny z IV. konzultačního dne pro OP TAK, OP PIK a NPO