Aktuality

Strukturální fondy pomohly zrealizovat pilotní investiční fázi IPO fondu Národní rozvojové investiční, a.s. 12. 2. 2024

Z evropských prostředků Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu se na konci roku 2023 zrealizovala pilotní investiční fáze IPO fondu Národní rozvojové investiční, a.s., dceřiné společnosti Národní rozvojové banky. České lavičky, bezpilotní letouny, zpracování kůží nebo inteligentní hardware, to jsou oblasti, kde IPO fond již pomohl.

Od roku 2021 bylo z fondu investováno celkově 80 milionů korun, přičemž současná tržní hodnota investičního portfolia fondu dosahuje přibližně 130 milionů korun. IPO fond tak potvrzuje, že podpora formou tohoto návratného finančního nástroje je efektivní a na rozdíl od jednorázových dotací mohou takto investované prostředky pomáhat opakovaně a přináší státu potenciál pozitivního finančního efektu.

Poprvé v historii měl stát příležitost podpořit malé a střední firmy při jejich vstupu na burzu formou kapitálové investice. Když se ohlédneme za uplynulými dvěma lety, jsme spokojeni. Fond podpořil rozvoj tuzemských podniků a v současnosti dosahuje i významného zisku,“ říká Martin Potůček předseda představenstva Národní rozvojové investiční, která IPO fond spravuje.

 „Vzhledem k úspěšnosti IPO fondu nyní připravujeme jeho pokračování, už ze zdrojů navrácených z tohoto i jiných finančních nástrojů. Cílem je do roku 2030 zainvestovat dalších 370 milionů korun do rozvoje tuzemských malých a středních firem,“ přiblížil vrchní ředitel Sekce fondů EU Ministerstva průmyslu a obchodu, Marian Piecha.

IPO fond byl vytvořen s úmyslem podpořit veřejné úpisy akcií rozvíjejících se českých malých a středních firem. Za tímto účelem investuje fond do nově emitovaných akcií na trhu START Burzy cenných papírů Praha.

Náš limit je stanoven na nákup maximálně 30 % akcií z celkového úpisu. Zároveň nabízíme vždy minimální cenu požadovanou emitentem. Tato kombinace neovlivňuje tržní prostředí, a přitom multiplikuje poptávku soukromých investorů o tento úpis. Jde tedy o zcela transparentní přístup, který zúčastnění aktéři hodnotí velmi pozitivně,“ vysvětluje Martin Potůček.

Trh START na pražské burze vznikl v roce 2019 jako nová alternativa pro kapitálové financování malých a středních podniků, které tak nemusí být ve svém externím financování růstu závislé pouze na bankovních úvěrech nebo private equity fondech (fondy soukromého kapitálu investující mimo veřejně obchodované trhy).

IPO fond svým působením v roli transparentního institucionálního investora zatraktivnil nový trh START pro vstupující firmy i soukromé investory. Jeho pilotní provoz tak názorně ukázal, jak nápomocná může být aktivita státu v oblasti investic,“ říká generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, Petr Koblic.

Pokračování aktivit IPO fondu v dalších letech je vítaným působením státu k většímu rozvoji českého kapitálového trhu, a tím i celé ekonomiky ČR,“ ocenila program NRI také výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky, Jana Brodani.

Vůbec prvním podpořeným podnikem z IPO fondu byla společnost Primoco UAV, která vyrábí bezpilotní letouny. NRI nakoupila podíl z jejích vydaných akcií, které byly upsány na trhu START Burzy cenných papírů Praha. Firma ve svém rozvoji pokračovala a na začátku roku 2024 oznámila přechod na hlavní trh pražské burzy. Dnes letadla tohoto českého výrobce létají i na Ukrajině.

Poslední roky přinesly hodně výzev, na které jsme museli reagovat. Díky účasti v IPO fondu a získanému kapitálu jsme vše zvládli a firma mohla dál růst,“ popisuje generální ředitel a spoluzakladatel české společnosti Primoco UAV SE, Ladislav Semetkovský.