Aktuality

Monitorovací výbor OP TAK základní dokumenty 24. 1. 2024

Řídicím orgánem Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dohled nad programem vykonává Monitorovací výbor.

Monitorovací výbor průběžně monitoruje program, posuzuje jeho provádění a pokrok směrem k dosažení cílů programu, zohledňuje finanční údaje, společné ukazatele a ukazatele specifické programové období 2021-2027.

Monitorovací výbor byl ustanoven na principu partnerství a jeho členy jsou představitelé hospodářské, veřejné a sociální sféry, má 28 členů, kterými jsou předseda, místopředseda a členové MV. Každý člen Monitorovacího výboru má hlasovací právo.

 Základní dokumenty:

 Statut Monitorovacího výboru OP TAK – platnost k 9. 3. 2023

 Jednací řád Monitorovacího výboru OP TAK – platnost k 20. 7. 2022

Seznam členů MV OP TAK k 8.12.2023