Aktuality

MPO zahajuje 2. kolo Veřejné konzultace k podpoře zavádění sítí vysokorychlostního internetu 18. 4. 2024

Veřejná konzultace (též „VK“) je organizována pro zajištění ochrany již existujících nebo plánovaných soukromých investic do veřejných sítí elektronických komunikací pro přístup k internetu (dále „sítě“) před nedovolenou dotační podporou a pro zvýšení efektivity vynakládání veřejných prostředků.

Veřejná konzultace má správně určit oblasti, ve kterých bude možné z veřejných zdrojů podporovat zavádění těchto sítí (dále „podporované oblasti“). Jde o oblasti, ve kterých není dostatečná tržní nabídka služeb vysokorychlostního přístupu k internetu. Seznamy oblastí určené k veřejné konzultaci byly vytvořeny z údajů zjištěných Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) elektronickým sběrem dat k 31.12.2022 (mapování).

V rámci I. kola VK MPO sbíralo (mimo jiných) informace, které doplňují a ověřují výsledky mapování ČTÚ, a informace o plánech soukromých subjektů na vybudování sítí s termínem zprovoznění do konce roku 2028 pro určení podporovaných oblastí pro realizaci programu zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou (VHCN) v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále „OP TAK”).

MPO všechny obdržené informace analyzovalo a na jejich základě vytvořilo seznam podporovaných oblastí pro dotační výzvu OP TAK. Jejich správnost a úplnost bude ověřena v tomto kole Veřejné konzultace. Spolu se seznamem podporovaných oblastí je k vyjádření zveřejněn text výzvy a základní technické charakteristiky plánovaného opatření. Třetí část tohoto kola VK má za cíl sebrat údaje o stávající infrastruktuře páteřních sítí, sítí páteřního propojení (backhaul) a neveřejných sítí, která by mohla být použita k zavádění širokopásmových sítí v intervenčních oblastech, jež zahrnují vybrané podporované oblasti.

Toto II. kolo veřejné konzultace je otevřeno od 18. 4. 2024 do 20. 5. 2024, s výjimkou výše zmíněné třetí části, která je otevřena do 31.7. 2024.

Po vyhodnocení II. kola VK bude vyhlášena Výzva na podporu zavádění sítí z OP TAK. Vyhlášení Výzvy lze očekávat v červnu 2024.

Všechny informace k VK lze zjistit na stránkách https://www.verejnakonzultace.cz/verejna-konzultace-2023-ii-kolo/.