Aktuality

Inovace – výzva II. 23. 4. 2024

Alokace pro výzvu II. Inovace je stanovena ve výši 1 miliardy korun. Výzva je určena malým, středním podnikům a také malým společnostem se střední tržní kapitalizací. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 7. května 2024 do 31. července 2024.

V rámci Výzvy mohou firmy získat podporu na produktovou a procesní inovaci. Cílem výzvy je zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě produktové a procesní inovace do podnikové praxe, posílení inovační výkonnosti firem tak, aby došlo k nárůstu počtu firem domácího původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.

Více informací