Aktuality

Monitorovací výbor – řádná jednání 23. 1. 2024

Informace o jednáních Monitorovacího výboru pro Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027

Nulté jednání Monitorovacího výboru dne 22. června 2022

Monitorovací výbor OP TAK projednal:

Statut MV OP TAK

Jednací řád MV OP TAK

Návrh na udělení výjimky z užití zjednodušených metod vykazování u Priority 1 OP TAK

Modely hodnocení k výzvám:

 • Aplikace – výzva I. 
 • Inovace – výzva I.
 • Inovační vouchery – Ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I.
 • Proof of Concept – výzva I.
 • Obnovitelné zdroje energie – Větrné elektrárny – výzva I.
 • Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM – výzva I.
 • Úspory energie – výzva I.

Přílohy:

 Zápis_0. MV OP TAK [pdf, 237 kB]

 Zápis_0. MV OP TAK – přílohy [zip, 1010 kB]

 

První jednání Monitorovacího výboru dne 22. listopadu 2022

Monitorovací výbor OP TAK projednal a schválil:

Modely hodnocení k výzvám:

 • Partnerství znalostní transferu – výzva I.
 • Inovační vouchery – výzva II.
 • Spolupráce – Klastry – výzva I.
 • Technologické platformy – výzva I.
 • Poradenství – výzva I.
 • Virtuální podnik – výzva I.
 • Technická pomoc – výzva I.

Revizi Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Kritéria pro výběr operací ve finančních nástrojích OP TAK

Roční komunikační plán OP TAK na rok 2023

Monitorovací výbor OP TAK vzal na vědomí:

Informaci o Předběžném posouzení finančních nástrojů a jeho aktualizace pro OP TAK

Informaci o použití příspěvku programu do Programu InvestEU

Přílohy:

 Zápis_1. MV OP TAK [pdf, 378 kB]

 Zápis_1. MV OP TAK – přílohy [zip, 902 kB]

 

Druhé jednání Monitorovacího výboru dne 29. března 2023

Monitorovací výbor OP TAK projednal a schválil:

Modely hodnocení k výzvám:

 • Potenciál – výzva I.
 • Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.
 • Marketing – výzva I.
 • Marketing – CzechTrade – výzva I.
 • Spolupráce škol a firem – výzva I.
 • Obnovitelné zdroje energie – vtlačení biometanu – výzva I.
 • Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny – výzva I.

Monitorovací výbor OP TAK vzal na vědomí:

Informace o plnění Ročního komunikačního plánu OP PIK/TAK

Přílohy:

 Zápis_2. MV OP TAK [pdf, 353 kB]

 Zápis_2. MV OP TAK - přílohy [zip, 2099 kB]

 

Třetí jednání Monitorovacího výboru dne 11. října 2023

Monitorovací výbor OP TAK projednal a schválil:

Modely hodnocení k:

 • Inovační vouchery – výzva IV.
 • Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva III.
 • Marketing – CzechTrade – výzva II.
 • Digitální podnik – Technologie 4.0 – výzva I.
 • Vysokorychlostní internet – zajištění odborných a technických kapacit v BCO ČR – výzva I.

Roční komunikační plán pro rok 2024

Úpravu modelu hodnocení Úspory energie – výzva I.

Monitorovací výbor OP TAK vzal na vědomí:

Informace o plnění Ročního komunikačního plánu OP PIK/TAK

Přílohy:

 Zápis_3. MV OP TAK [pdf, 300 kB]

 Zápis_3. MV OP TAK - přílohy [zip, 1995 kB]