Aktuality

V rámci OP TAK vyhlásilo MPO výzvy za zhruba 35 miliard korun. Největší zájem je o podporu na úspory energií 19. 1. 2024

Pro Českou republiku je v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) připraveno zhruba 81,5 miliardy korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo ke konci loňského roku 30 výzev za necelých 35 miliard korun, což je zhruba 43 procent z celkové alokace. Jedná se o jeden z klíčových evropských programů na podporu podnikatelů.

„V rámci OP TAK připravujeme programy na podporu úspor energií, budování energetické infrastruktury, posilování distribuční sítě nebo rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Malým a středním podnikům pomáháme s rozvojem podnikání, digitalizací a v neposlední řadě podporujeme výzkum, vývoj a inovace,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Proto jsem rád, že se nám podařilo výrazně pokročit v procesu čerpání a realizace projektů a dáváme podnikatelům jistotu, že se na nás mohou spolehnout.“

Z hlediska počtu podaných projektů a celkové dotační podpory mají podnikatelé největší zájem o výzvu Úspory energií, do které podali 856 projektů za 4,9 miliardy korun. Ve výzvě Aplikace je 757 žádostí o podporu v částce 14,8 miliardy korun a zájem je i o výzvu Marketing se 436 žádostmi za 500 milionů korun. Na konci roku vyhlásil resort dvě výzvy na podporu energetické infrastruktury s alokací 1 miliardy korun.  

„Do OP TAK podaly české firmy 3 157 žádostí o podporu v úhrnné dotační výši 33,5 miliardy korun, což představuje 62,7 miliardy korun celkových způsobilých výdajů. Z toho 928 projektů za 5,5 miliardy korun již obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ říká vrchní ředitel fondů Evropské unie Marian Piecha a dodává: „Jsem hrdý na to, že v době souběžného uzavírání předchozího programovacího období Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost, jsme dosáhli takto vynikajících výsledků i v nedávno zahájeném programu OP TAK.“

Pro letošní rok MPO zveřejnilo harmonogram dalších 20 výzev s indikativní alokací 22,6 miliardy korun, která se pravděpodobně ještě zvýší. Ještě se totiž upřesňují alokace pro výzvy Udržitelné hospodaření s vodou a Oběhové hospodářství.

Řídícím orgánem OP TAK 2021-2027 na podporu českých podnikatelů je sekce fondů Evropské unie. Cílem programu je zvýšit přidanou hodnotu a produktivitu malých a středních podniků, podpořit rozvoj nových inovativních firem a klíčových dovedností, usnadnit chytrý přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Operační program primárně podporuje malé a střední podniky, přesto v některých případech podporuje i velké podniky, například v oblasti úspor energií, energetické a digitální infrastruktury, výzkumu a vývoje.