Aktuality

Evaluační plán OP TAK 24. 1. 2024

Evaluační plán je zpracováván pro Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Evaluační plán (dále jen „EP“) OP TAK vymezuje legislativní a metodické rámce provádění evaluací tohoto operačního programu, hlavní principy a standardy evaluací, popis organizačního zajištění provádění evaluací a, jako hlavní část EP, indikativní přehled jednotlivých plánovaných evaluací.

Evaluační plán OP TAK je zpracováván pro celé programové období a následně bude aktualizován v případě potřeby.
 

Aktuální verze ke stažení:  Evaluační plán OP TAK 2023