Inovace - Inovace – výzva II.

Zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě produktové a procesní inovace do podnikové praxe.

Přejít na iskp21.mssf.cz

Alokace1 mld. Kč

Vyhlášení výzvy23. 4. 2024

Zahájení příjmu žádostí7. 5. 2024

Ukončení příjmu žádostí31. 7. 2024

Informační sdělení


Aktualizováno 15. 5. 2024: Řídící orgán OP TAK oznamuje, že u aktivity Inovace II. byla aktualizována příloha č. 7 Formulář prohlášení DNSH-Formulář prohlášení CP. Byl doplněn návod na vyplnění formuláře.

Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Prohlášení k de minimis (dle Nařízení Komise (EU) č. 2023/2831) bude zveřejněno po datu vyhlášení výzvy (sledujte prosím průběžně stránky výzvy). 

Podporované aktivity


Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace).

Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace).

Výše způsobilých výdajů


3 mil. Kč - 100 mil. Kč

Míra podpory


Region                             

Severozápad                                40–60 %

Severovýchod                              30–50 %

Střední Morava                            30–50 %

Moravskoslezsko                        30–50 %

Střední Čechy                              15–45 %

Jihozápad                                     15–45 %

Jihovýchod                                   15–35 %

Cílová skupina


• malý a střední podnik (definice GBER),

• small mid-caps (malé společnosti se střední tržní kapitalizací).

Způsobilé výdaje


• technologie (Článek 14 GBER),

• software a data (Článek 14 GBER),

• práva k užívání duševního vlastnictví (Nařízení Komise (EU) č. 2023/2831 o de minimis),

• certifikace produktů (Nařízení Komise (EU) č. 2023/2831 o de minimis).

Klíčová specifika a omezení


Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 06. 2027.