Digitální podnik - Digitální podnik – Technologie 4.0 – výzva I. OP TAK

Podpora zvyšování digitální úrovně a akcelerace digitální transformace malých a středních podniků prostřednictvím  zavádění prvků Průmyslu 4.0

Přejít na iskp21.mssf.cz

Ukončení příjmu žádostí15. 3. 2024

Informační sdělení


Aktualizováno dne 1. 2. 2024:

Po vyhodnocení průběhu příjmu žádostí o podporu bylo rozhodnuto o posunutí termínu ukončení příjmu na 15. 3. 2024


Aktualizováno dne 15.3.2024: 

dne 15. 3. 2024 v 10:00 byl dle harmonogramu výzev uzavřen příjem žádostí o podporu do kolové výzvy Digitální podnik – Technologie 4.0, výzva I. s tímto výsledkem:

 • celkem žádostí o podporu - 297
 • celkem výše dotace -  3,49 mld. Kč
 • průměrná výše dotace projektu -11, 76 mil. Kč
 • celková výše ZV - 8, 28 mld. Kč
 • průměrná výše ZV projektu - 27, 86 mil. Kč         

Podporované aktivity


 • Práce s daty a datová integrace. 
 • Komunikační a identifikační infrastruktura. 
 • Robotizace, automatizace, aditivní technologie, měření. 
 • Predikce poruch a optimalizace údržby. 
 • Kybernetická bezpečnost.

*vedoucí k rozvoji technologické úrovně a zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních  podniků na poli digitalizace a automatizace výrob

Výše způsobilých výdajů


5 mil. Kč. – 50 mil. Kč

Míra podpory


 • 40 až 60 % - malý podnik, 
 • 30 až 50 % - střední podnik.

*dle regionální mapy podpory

Cílová skupina


 • malý a střední podnik (definice GBER

Způsobilé výdaje


dlouhodobý hmotný majetek  

 • pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, 
 • nákup výrobních strojů a zařízení, 
 • hardware.  

dlouhodobý nehmotný majetek  

 • software. služby  
 • licence,  
 • služby expertů, 
 • školení.

Klíčová specifika a omezení


Žadatel musí investovat do alespoň 3 z 5  podporovaných aktivit. Všechna místa  realizace musí být ve shodném regionu  soudržnosti NUTS II.