Technologie MAS (CLLD)

Technologie a infrastruktura s důrazem na digitalizaci.