Spolupráce - klastry

Zvýšení výzkumných a inovačních aktivit mezi podniky a výzkumnými organizacemi.