Aktuality

Pozvánka na Tiskovou konferenci při podpoře cirkulární ekonomiky 23. 2. 2024

Pozvánka na Tiskovou konferenci při podpoře cirkulární ekonomiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Sekce fondů EU připravuje pro novináře tiskovou konferenci na téma: Podpora cirkulární ekonomiky jako forma udržitelného podnikání, která se bude konat před zahájením dvoudenní konference IV. ročníku Cirkulární ekonomika v praxi – podpora cirkulární ekonomiky jako formy udržitelného podnikání, kterou pořádá Sekce fondů EU.

Připravujeme účast za moderace Marka Vošáhlíka z odboru komunikace MPO: 

  • Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu
  • Velvyslanec Francie jeho excelence
  • Josef Bělica, hejtman Moravskoslezského kraje
  • Jakub Unucka, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
  • Marian Piecha, vrchní ředitel Sekce fondů EU, ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Jan Piskáček, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace
  • Michal Macko, ředitel Francouzsko-české obchodní komory
  • Jan Světlík, generální ředitel a předseda představenstva Vítkovice Cylinders, a. s.

Akreditace

Těšíme se na vaši účast.