Partnerství znalostního transferu

Transfer znalostí mezi podniky a výzkumnými organizacemi.