Inovace

Zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe.

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.