Vysokorychlostní internet - Vysokorychlostní internet – výzva I.

Zavádění veřejných širokopásmových sítí elektronických komunikací umožňující spolehlivý přístup k internetu na vysokokapacitních sítích (VHCN).

Přejít na iskp21.mssf.cz

Alokace4 mld. Kč

Vyhlášení výzvy10. 6. 2024

Zahájení příjmu žádostí1. 8. 2024

Ukončení příjmu žádostí31. 10. 2024

Informační sdělení


Příloha 4 – Vzor právního aktu bude zveřejněn po datu vyhlášení výzvy.

Příloha 10 – Pravidla rozdělení nákladů budou zveřejněna po datu vyhlášení výzvy.

Podporované aktivity


aktivity I.* – zavádění přípojných sítí (backhaul)

• Budování nových optických (či ekvivalentních) přípojných sítí do obcí.

• Modernizace stávajících přípojných sítí do obcí, aby dosáhly požadovaných parametrů optických přípojných sítí.

• Zpřístupnění infrastruktury existujících neveřejných optických přípojných sítí.

*a to včetně budování, modernizace či zpřístupnění předávacích bodů (PB).

aktivity II. – zavádění přístupových sítí VHCN

• Budování nových přístupových sítí s parametry VHCN a poskytující požadované cílové rychlosti.

• Modernizace stávající infrastruktury přístupových sítí, aby dosáhla parametrů VHCN a poskytovala
požadované cílové rychlosti.


Výše způsobilých výdajů


pro projekty realizované v méně rozvinutém regionu
1 mil. Kč - 268 mil. Kč

MRR: Severozápad – Ústecký a Karlovarský kraj, Severovýchod – Pardubický, Liberecký a Královehradecký kraj, Moravskoslezko – Moravskoslezský kraj, Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj

pro projekty realizované v přechodovém regionu
1,25 mil. Kč - 325 mil. Kč

PR: Střední Čechy – Středočeský kraj, Jihozápad – Plzeňský, Jihočeský kraj, Jihovýchod – Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina

Míra podpory


MRR

• 85 % - malý podnik,

• 85 % - střední podnik,

• 85 % - velký podnik.  


PR

• 70 % - malý podnik,

• 70 % - střední podnik,

• 70 % - velký podnik.


Cílová skupina


• malý podnik,

• střední podnik,

• velký podnik.

Způsobilé výdaje


Přímé náklady

Investiční výdaje na zavádění pasivní síťové infrastruktury:

• fyzická infrastruktura pro sítě elektronických komunikací,

• optické nebo metalické sdělovací kabely, optická vlákna a související pasivní prvky,

• výkopové, zemní a stavební práce pro vybudování fyzické infrastruktury do síťových uzlů,

• rozvodné skříně, rozvaděče sítí elektronických komunikací včetně energetických přípojek pro aktivní technologie.

Investiční výdaje na aktivní prvky sítí.

Investiční výdaje na jiné způsoby realizace infrastruktury:

• koupě existující fyzické infrastruktury, sítě nebo části sítě,

• sdílení fyzické infrastruktury.

Nepřímé náklady

Paušální částka – 7 % z přímých nákladů dle Přílohy 3 Vymezení ZV.

Klíčová specifika a omezení


Ukončení fyzické realizace: 30. 06. 2029.