Aktuality

Výběr z novinek metodiky k OP PIK/OP TAK 15. 9. 2023

Pro příjemce z metodiky k OP PIK/OP TAK. 

Informujeme příjemce, že již je v provozu Generátor publicity pro programové období 2021-2027 - https://publicita.dotaceeu.cz/. Informace o povinné publicitě jsou dostupné v Pravidlech pro žadatele a příjemce, kapitole 8.2 – Podmínky povinných nástrojů - https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2023/08/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-obecna-cast-verze-4-platnost-od-4.8.2023.pdf.

Upozorňujeme příjemce, že konec způsobilosti výdajů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost končí 31. 12. 2023. Do tohoto data je nutné uhradit veškeré výdaje, které si příjemce chce nárokovat. Veškeré výdaje utracené po tomto datu, po ukončení projektu či nesplňují další podmínky dle Pravidel pro žadatele a příjemce se považují za nezpůsobilé výdaje.