Aktuality

Soutěž EK REGIOSTARS 2024 byla spuštěna a otevřena pro přihlášky do 31. května 2024 29. 2. 2024

Soutěž EK REGIOSTARS 2024 byla spuštěna a otevřena pro přihlášky do 31. května 2024

Soutěž Evropské komise o nejlepší projekt z fondů EU–REGIOSTARS - prestižní ocenění excelence v rámci fondů EU. 


Dne 21. 2. 2024 Evropská komise spustila soutěž pro členské státy o nejlepší projekt z fondů EU–REGIOSTARS - prestižní ocenění excelence v rámci fondů EU a otevřela registraci pro přihlášky do 31. 5. 2024.

Týká se ukončených projektů v OP PIK i OP TAK (se startem nejdříve 1. 1. 2014).

Letos se můžete přihlásit v pěti kategoriích odpovídajících cílům politiky soudržnosti, jak je uvedeno v příručce pro žadatele v anglickém jazyce prozatím.

Přihlásit se můžete v angličtině nebo ve svém vlastním jazyce. Projekty musí být dokončeny v okamžiku podání. Nezávislá porota složená z akademiků vybere až 5 finalistů z každé kategorie, kteří budou soutěžit ve finálovém kole během Evropského týdne regionů a měst v Bruselu. Slavnostní předávání cen se letos ve stejný týden opět uskuteční v Bruselu.


Loňský ročník byl s 228 přihláškami vůbec nejúčastnější. Pojďme překonat tento rekord!


REGIOSTARS se udělují projektům v pěti kategoriích:
  • Kategorie 1) KONKURENČNÍ A CHYTRÁ EVROPA – Podpora konkurenceschopnosti, inovací a ekonomické odolnosti
  • Kategorie 2) ZELENÁ EVROPA – Zelená transformace jako faktor umožňující regionální rozvoj
  • Kategorie 3) PROPOJENÁ EVROPA – Zlepšení mobility a propojení mezi regiony
  • Kategorie 4) SOCIÁLNÍ A INKLUSIVNÍ EVROPA – Dosažení inkluzivnější Evropy využitím regionálních talentů
  • Kategorie 5) EVROPA BLÍŽŠÍ OBČANŮM – Podpora udržitelného rozvoje všech typů území
Více na soutěžní platformě 2024 ZDE

Finalisté jsou zváni do Bruselu během Týdne regionů EU, aby představili své projekty a zúčastnili se ceremoniálu REGIOSTARS, kde budou oceněni vítězové každé kategorie.

přihlášky v českém jazyce musí být schváleny (endorsement letter) od řídicího orgánu.

K přihlášení projektu je nutná součinnost s poskytovatelem dotací (endorsement letter).

Za každý operační program lze přihlásit pouze 5 projektů.


Vyzýváme tedy projekty, které mají o účast zájem, aby nás co nejdříve kontaktovaly na: janova@mpo.cz.

Dotazy ohledně postupu při přihlašování zasílejte na adresu: REGIOREGIOSTARS@ec.europa.eu.