Aktuality

Seznam informací zveřejňovaných na webových stránkách 5. 4. 2024

Vážení žadatelé a příjemci,

dovolujeme si Vás upozornit, že níže uvedené informace budou zveřejňovány na webových stránkách https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/op-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnosthttps://dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznam-operaci-(prijemcu):

 • Název operačního programu
 • Název priority
 • Registrační číslo operace
 • Název operace
 • Stručný popis operace
 • Právní forma příjemce
 • IČO
 • Stav realizace operace
 • Země
 • Kód NUTS 3
 • Oblast intervence – kód
 • Oblast intervence – název
 • Celkové způsobilé výdaje přidělené na operaci (příspěvek Unie, CZK)
 • Celkové způsobilé výdaje přidělené na operaci (veřejné zdroje ČR, CZK)
 • Celkové způsobilé výdaje přidělené na operaci (národní soukromé zdroje/ soukromé zdroje, CZK)
 • Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu (celkové způsobilé výdaje, CZK)
 • Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu (příspěvek Unie, CZK)
 • Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu (národní veřejné zdroje, CZK)
 • Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu (národní soukromé zdroje/ soukromé zdroje, CZK).