Aktuality

Ozvěny z regionálního semináře v Českých Budějovicích 19. 5. 2023

Sekce fondů EU uspořádala 2. 5. 2023 seminář a workshop věnovaný novým podporám z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) v Českých Budějovicích. Na semináři zazněly rovněž informace k dobíhajícímu Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), kde se blíží datum ukončení administrace projektů. V rámci networkingu s odborníky na úsporné programy a obnovitelné zdroje energií Ministerstva průmyslu a obchodu a regionální kanceláře Agentury pro podnikání a inovace měli účastníci prostor pro dotazy a konzultace podnikatelských záměrů. V odpolední části proběhl ekonomicko-technický workshop pořádaný ve spolupráci s Katedrou regionálních studií NF VŠE, který seminář doplnil o inspirativní příspěvky odborníků na nízkouhlíkovou ekonomiku a ukládání CO2.

Prezentace a záznam semináře OP TAK z uhelných regionů naleznete níže:

Prezentace:

 MPO_OP TAK_CB

 API_služby RK _ČB

 VŠE

 VVUD_Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha

 NEMA_Dřevostavby - Ekologická výstavba co dává smysl

 ČGS_ Česká geologická služba


Záznam semináře naleznete zde.