Aktuality

Ozvěny konzultačního dne OP PIK, OP TAK a NPO 8. 8. 2022

Ozvěny Konzultačního dne OP PIK, OP TAK a NPO z 1.8.2022 včetně prezentací a záznamu.

Dne 1. 8. 2022 proběhl na Ministerstvu průmyslu a obchodu Konzultační den pro OP PIK, OP TAKNPO.  Pro velký zájem byla akce přenášena online prostřednictvím youtube kanálu MPO.

Konzultační den OP TAK představil první výzvy na rok 2022 v celkové alokaci 15,250 mld. Kč. Zazněly zde konkrétní parametry výzev a cenné rady, jak předložit optimální projekt, který má šanci být schválen. Rovněž byly konzultovány podnikatelské záměry pro OP TAK a možné podpory z Národního plánu obnovy, a to včetně principu komplementarity.

Naproti tomu dobíhající programový předchůdce OP PIK v příštím roce končí a cílem je jeho včasné dokončení a dočerpání alokovaných prostředků.

Program Konzultačního dne prošel témata od prodlužování projektů v OP PIK, překryvů OP PIK a OP TAK, inflace a jejího vlivu na projekty a poskytnul prostor pro diskuzi nad dotazy účastníků.

Prezentace všech řečníků nabízíme ke stažení nížezáznam celého průběhu akce můžete zhlédnout na youtube kanálu MPO:

 Prezentace z Konzultačního dne OP PIK, OP TAK, NPO_1.8.2022 [pdf, 929 kB]