Aktuality

Ozvěny Konference CE v praxi II - záznamy, prezentace a materiály z konference 8. 11. 2022

Cirkulární ekonomika jako téma současnosti, kdy se normou stává udržitelné podnikání, smart průmysl – udržitelný průmysl. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království uspořádalo 2. ročník Konference Cirkulární ekonomika v praxi. Prezentace a záznamy naleznete níže.

Cirkulární ekonomika pro podnikatele představuje novou příležitost a možnost řešení problémů dnešní doby. Právě tady je spousta prostoru k win-win projektům, které mohou přinést zisk, užitek nejen firmám, ale zároveň životnímu prostředí,říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Téma cirkulární ekonomiky je v tuto chvíli zcela nezbytné s ohledem na potřebu šetřit zdroje. Vzhledem k nejistotě, jež nyní panuje kolem dodavatelských řetězců, je model cirkulární ekonomiky i jedním z nástrojů ke zvýšení surovinové soběstačnosti.“

„Přechod k cirkulární ekonomice je nezbytný. To všichni víme. Po zkušenosti s Covidem a ruskou agresí tu naléhavost také cítíme. Musíme nakládat s našimi přírodními zdroji jinak. Teď opravdu není čas na výmluvy, teď musíme jednat,“ říká velvyslanec Nizozemského království Daan Feddo Huisinga. Jedinou možnou cestou, která je racionální, je právě ta zelená. Podle velvyslance je situace v současné době urgentní, protože máme ještě příležitost dělat věci jinak a této šance bychom se měli chopit.

Cirkulární ekonomika je jednou z priorit EU, která na ni alokovala velký objem finančních prostředků, stejně jako na výzkum a vývoj, které jdou s cirkulární ekonomikou ruku v ruce. Tento směr EU se přímo odráží i do priorit fondů EU, resp. operačních programů ČR v tomto programovém období a do Národního plánu obnovy.

„Jsem rád, že jsme s kolegy z klíčových ministerstev pro financování cirkulární ekonomiky mohli účastníkům konference představit finanční možnosti podpory tohoto byznys modelu budoucnosti, příležitostí pro velké podniky, nadnárodní společnosti, ale i coworkingová centra pro nově vznikající start-upy,“ říká náměstek pro EU fondy Marian Piecha.

Bez finanční podpory by byly jen obtížně realizovatelné projekty s těmi nejlepšími dostupnými technikami, které jsou pro přechod na oběhové hospodářství klíčové, ale zároveň i technologiemi, které jsou součástí stávající zpracovatelské infrastruktury, jež není dostatečně vybavena pro plnění cílů stanovených legislativou EU pro budoucí období. Samotná realizace opatření je rovněž velmi nákladná na vstupní investice. „Představená podpora realizace projektů udržitelného hospodaření pro podnikatele, vědu a výzkum a municipality prostřednictvím dotčených ministerstev umožní zkrátit dobu návratnosti projektů a tím stimulovat příjemce podpory k realizaci těchto investičních aktivit. Apeluji však na předkládání kvalitních projektů, ideálně doložených, vycházejících z cirkulárních scanů,“ říká náměstek Piecha.

Malé a střední podniky se potýkají s obtížemi při získávání komerčních úvěrů, a to zejména z důvodu vyšší rizikovosti. K dispozici jsou i nepřímé formy podpory pro začínající podnikatele. „Aktuálně pracujeme na přípravě metodiky pro cirkulární audit, abychom podnikům poskytli podporu zhodnocení všech vstupů a výstupů projektu (provozu), posouzení možných náhrad primárních vstupů za druhotnou surovinu či recyklovaný odpad, zhodnocení snížení materiálové potřeby, materiálový ecodesign, výpočet hodnoty úspory produkce CO2. Navazujeme na již do praxe uvedený vodní audit,“ vysvětluje náměstek Piecha.

 

Brožura CE v praxi v českém jazyce:   Brožura CE ČJ

Brožura CE v praxi v anglické jazyce:  Brožura CE AJ

 

Záznamy z konference:

1.den: ONLINE PŘENOS KONFERENCE CE 2022

2.den: ONLINE PŘENOS KONFERENCE CE 2022_2 DEN

 

Prezentace ke stažení:

1. den:

 Panel 1 prezentace

 Panel 2 prezentace

 Panel 3 prezentace

 Panel 4 prezentace

 Panel 5 prezentace

 

2. den:

 Panel 6 prezentace

 Panel 7 prezentace

 

Program CE v praxi II ČJ

Program CE v praxi II AJ