Aktuality

MPO na semináři radilo firmám, jak zvládnout digitální a zelenou transformaci 9. 5. 2024

Seminář poskytl malým a středním podnikům praktické rady, jak zvládnout dvojí tranzici při vědomí, že udržitelný růst je nejen trendem, ale i nevyhnutelnou strategií pro budoucnost,“ říká vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha.  

 

V dopolední části semináře zástupci MPO nastínili vývoj podpory financování podniků v nadcházejícím programovacím období 2028+, představili současné i plánované výzvy OP TAK a informovali o střednědobém hodnocení tohoto operačního programu. Zástupce OECD prezentoval projekt ke střednědobé evaluaci Strategie podpory malých a středních podniků v České republice (2021-2027), který získal financování z evropského Nástroje pro technickou podporu (TSI).


Odpolední blok se zaměřil na problematiku nefinančního reportingu a odpovědného investování (ESG) a jejich vnímání malými a středními firmami. Účastníci semináře se seznámili s konkrétními příklady využití umělé inteligence téměř ve všech ekonomických odvětvích. Zástupci Evropského centra pro digitální inovace (EDIH) ukázali možnosti hloubkového technického poradenství, které jsou schopni malým a středním firmám ušít na míru v oblasti kybernetické bezpečnosti, automatizace, robotiky a AI.

Záznam ze semináře je k dispozici zde.

Prezentace níže ke stažení.