Aktuality

Evropská komise vydala novou publikaci: Bridging Gaps: Politika soudržnosti EU - Vytváření lepšího života pro Evropany 6. 6. 2024

Tento podrobný přehled objasnil mechanismy politiky soudržnosti EU a nabízí podrobnosti o různých projektech financovaných z fondů EU v jednotlivých členských státech. 

Tato publikace je kritickým zdrojem pro všechny zúčastněné strany zapojené do regionálního rozvoje a financování EU. Nabízí podrobné informace o dopadu těchto projektů, šíři oblasti působnosti politiky a ukazuje, jak jsou fondy EU využívány k podpoře růstu a rozvoje v celé Evropské unii. 

Publikace představuje strategický nástroj k pochopení, vysvětlení a propagaci praktických výsledků politiky soudržnosti. 

Vaše zapojení do tohoto materiálu bude zásadní pro prosazování našich společných cílů.

Dokument si přečtěte ZDE.


Politika soudržnosti Evropské unie je zásadní pro snižování hospodářských a sociálních rozdílů a pro podporu harmonického rozvoje na celém kontinentu. Tato politika, prováděná společně se zeměmi a regiony EU, poskytuje aktivní a včasnou podporu zaměstnanosti, podnikání, výzkumu a vývoje, infrastruktury, životního prostředí, lidského kapitálu a mnoha dalších v souladu s cíli inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu. Název publikace Bridging Gaps přesně na to odkazuje: právě prostřednictvím politiky soudržnosti mohou regiony řešit své potřeby a využívat svých výhod ve prospěch všech.

V letech 2014–2020 investovala EU do evropských ekonomik a společností 405 miliard EUR (odhadovaná celková částka 551 miliard EUR s vnitrostátními příspěvky) prostřednictvím politiky soudržnosti. Zatímco politika soudržnosti je zajišťována prostřednictvím tří fondů: Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti (FS), tato publikace se zaměřuje především na výsledky, které umožnily EFRR a FS, a také na nástroje které jsou nasazeny prostřednictvím těchto fondů.

Tato publikace nabízí hluboký ponor do politiky, jejích cílů a především do výsledků finančního období 2014–2020. Přestože existují tisíce místních projektů, které stojí za to představit, stránky této publikace představují omezený počet z nich v naději, že zprostředkují podstatu dopadu dosaženého v průběhu let – na regionální, národní i evropské úrovni.