Aktuality

Veřejná konzultace k návrhu metodiky pro hodnocení digitalizace podniků 9. 7. 2024

Veřejná konzultace k návrhu metodiky pro hodnocení digitalizace podniků

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pracuje na modelu pro stanovení digitalizační úrovně podnikatelských subjektů. V této souvislosti spouští veřejnou konzultaci s cílem informovat odbornou veřejnost a zapojit ji do procesu tvorby metodiky, resp. zohlednit tak její zkušenosti a postoje.

Veřejná konzultace probíhá v rámci projektu “Podpora podniků k dosažení vyšší úrovně digitalizace” realizovaného dle zadání Evropské komise na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, referenční číslo projektu: REFORM/2021/OP/0006 Lot 1, číslo smlouvy: 300075964. Cílem tohoto projektu je stanovit plastický model stavu firem v oblasti digitalizace a zároveň identifikovat konkrétní investiční opatření pro její navýšení.

Účelem veřejné konzultace je získat odborný názor k metodice hodnocení digitalizační úrovně podniků, přičemž MPO očekává komentáře ve strukturované podobě, která je prezentována níže.

Připomínky v rámci této veřejné konzultace je možné zasílat do 9.8.2024, na email pripominky@mpo.gov.cz.

Prosíme o Vaše věcné komentáře k vybraným bodům ve struktuře podle tabulky v příloze. Za zaslané konstruktivní připomínky Vám předem děkujeme.