Aktuality

Technologické platformy – výzva II. 28. 6. 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes vyhlásilo II. výzvu aktivity Technologické platformy z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Výzva je určena na podporu rozvoje technologických platforem vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 15. 7. 2024 do 11. 11. 2024 prostřednictvím portálu ISKP2021+.

Více informací