Aktuality

Ozvěny z webinářů OP TAK na téma Úspory energie – výzva II. 1. 7. 2024

Dne 26. března 2024 se uskutečnil webinář ENEX 284 pořádaný Asociací energetických specialistů (AES, z.s.). Následně, 16. května 2024, proběhl webinář č. 379 organizovaný Asociací energetických auditorů a energetických specialistů (AEA-ES, z.s.). Oba webináře se zaměřily na detaily II.  výzvy aktivity Úspory energie, která byla vyhlášena 10. května 2024. Představitelé AES, z.s. a AEA-ES, z.s. se během zimy 2024 aktivně podíleli na práci pracovní skupiny, která měla za úkol přípravu této druhé výzvy zaměřené na úspory energie. 

Cílem pořádání těchto webinářů je neustále zvyšovat kvalitu zpracování energetických posudků, což výrazně přispívá k úspěšné realizaci této výzvy.

Energetický posudek, podle § 9a odst. 1, písm. d) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný podle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších předpisů je jednou ze stěžejních příloh požadovaných po žadateli při předkládání žádosti do výzvy Úspory energie. 

V průběhu dopoledního bloku těchto webinářů pracovníci Odboru infrastruktury pro MSP a energetických programů podrobně seznámili energetické specialisty s parametry a technickými detaily této výzvy.

Postupně byly detailně prezentovány:

  • Úspory energie – výzva II.
  • Změny oproti I. výzvě Úspory energie;
  • Změny v posudku plnění DNSH a klimatického dopadu.

Prezentace jsou k dispozici ke stažení níže.

Následně proběhla odborná diskuse týkající se zejména nových požadavků nového znění GBER (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1315 ze dne 23. června 2023, o změně nařízení (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, a nařízení (EU) 2022/2473, kterým se určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy).

Těchto dvou akcí se celkem zúčastnilo přibližně 200 lidí, převážně energetických specialistů.