Aktuality

MPO pomůže malým a středním podnikům s mezinárodní expanzí. Ve výzvě je připraveno 250 milionů korun 27. 6. 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje II. výzvu aktivity Marketing z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Výzva podpoří malé a střední podniky v účasti na zahraničních výstavách a veletrzích. Žádosti bude možné podávat od 29. 7. 2024 do 28. 3. 2025 prostřednictvím portálu ISKP2021+.

„Pro české firmy je účast na mezinárodních výstavách a veletrzích jedním z nástrojů, jak mohou získat nové obchodní partnery, zvýšit povědomí o značce a sledovat svoji konkurenci. Proto jsme pro malé a střední podniky připravili výzvu z OP TAK, prostřednictvím které mohou získat prostředky na pronájem výstavní plochy, dopravu expozice včetně vybavení a marketingové a propagační materiály. Díky tomu podnikatelům pomůžeme zvýšit prodej a rozšířit expanzi na nové exportní trhy,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj je stanovena na 50 % z celkových způsobilých výdajů, přičemž minimální výše dotace na projekt činí 200 tisíc korun, maximální pak 2 450 000 korun.

Podobně jako v první výzvě budou i tentokrát projekty využívat zjednodušených metod vykazování, které účinně snižují administrativní zátěž příjemců při realizaci projektů. Tyto zjednodušené postupy, které se již v předchozí výzvě osvědčily, zahrnují například jednodušší formuláře, snížené požadavky na dokumentaci a rychlejší schvalovací procesy. Díky těmto opatřením mohou příjemci více času věnovat samotné realizaci projektů a dosažení jejich cílů, místo aby byli zatěžováni administrativními úkony," dodává vrchní ředitel Sekce fondů EU Marian Piecha.

Podrobnosti k výzvě jsou na webu www.optak.cz.

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a administrací projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a zároveň provozuje bezplatnou Zelenou linku 800 800 777.

OP TAK 2021-2027 je jeden z klíčových evropských programů na podporu podnikatelů. Jeho cílem je zvýšit přidanou hodnotu podniků, podpořit rozvoj nových inovativních firem a usnadnit chytrý přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Program se primárně zaměřuje na podporu malých a středních podniků. V oblasti úspor energií, energetické a digitální infrastruktury nebo výzkumu a vývoje nechybí ani podpora pro velké podniky. Řídicím orgánem je Sekce fondů EU Ministerstva průmyslu a obchodu.