Aktuality

Marketing – výzva II. 27. 6. 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 27. června II. výzvu aktivity Marketing, na kterou je alokováno 250 milionů korun. 

Hlavním cílem Výzvy je posílení růstových motivací malých a středních podniků, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit. Výzva navazuje na úspěšnou výzvu Marketing – výzva I., která byla vyhlášena před rokem. Tato navazující výzva v režimu zjednodušených metod vykazování.

Více informací