Aktuality

Informace pro zapojení do 38. výzvy sítě Cornet 28. 6. 2024

Informace pro zapojení do 38. výzvy sítě Cornet

Výzva je určena pro sdružení malých a středních podniků. Podporovány jsou partnerské projekty z minimálně dvou participujících zemí zaměřené na kolektivní výzkum vycházející ze společných potřeb malých a středních podniků.

Příjem žádostí je otevřen pro partnerské projekty z následujících zemí: Rakousko, Německo, Česká republika, Belgie (Vlámský region a Valonsko), Polsko, Brazílie, Švýcarsko, Taiwan, Turecko. Příjem žádostí bude uzavřen 25. září 2024 ve 12:00.

Cornet je síť národních programů výzkumu a vývoje koordinovaná Spolkovým Ministerstvem hospodářství a energetiky, síť nedisponuje vlastními dotačními prostředky na realizaci projektů. Podání společného projektu do sítě Cornet se zahraničním partnerem je podmínkou pro možnost financování projektu z příslušných programů národních/regionálních poskytovatelů dotace. Partnerem projektu za Českou republiku je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Financování projektu s českými účastníky (klastry) je podmíněno podáním projektu do II. výzvy aktivity Spolupráce – Klastry Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Projekt musí respektovat veškeré podmínky II. výzvy Spolupráce – Klastry včetně definice oprávněných žadatelů a způsobilých výdajů. Výdaje mezinárodních partnerů jsou hrazeny z příslušných národních programů a nemohou být zařazeny do projektu v rámci aktivity Spolupráce – Klastry. Žadatelé musí zajistit splnění obou následujících kroků:

podání společného mezinárodního projektu do sítě Cornet do 25. září 2024 (předběžný termín, za podání projektu s informacemi o všech mezinárodních účastnících zodpovídá zvolený koordinátor projektu);

podání projektu do II. výzvy aktivity Spolupráce – Klastry s požadovanou dotací za oprávněného žadatele z ČR, je nutné podat jako samostatnou žádost v rámci aktivity kolektivní výzkum.

Projekt v rámci sítě Cornet může být schválen pouze v případě, pokud je schválen všemi příslušnými poskytovateli podpory. Projekt v rámci aktivity Spolupráce – Klastry může získat podporu pouze za předpokladu, že bude schválen daný projekt v síti Cornet se zahraničními partnery.

Výzva Spolupráce – klastry je otevřena pro podávání žádostí do 5. dubna 2025, tj. umožní podání projektů i pro nadcházející výzvu sítě Cornet (předpoklad vyhlášení zima 2024/2025 s termínem pro podání projektů do 26. března 2025).

Další informace pro podání společného mezinárodního projektu včetně příslušných formulářů, nástroje pro elektronické podání a příručky pro žadatele jsou k dispozici na stránce https://www.cornet.online//.